FREE ASSESMENT

ค้นหาความถนัด
สู่การเรียนรู้ที่ถูกใจ

แบบทดสอบที่จะทำให้คุณรู้ว่าชื่นชอบและ
มีความถนัดด้านไหน

เริ่มกันเลย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า เพราะสามารถเลือก Package ที่เหมาะกับคุณ

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คัดสรรมาด้วยคอร์สออนไลน์คุณภาพ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ค้นหาหลักสูตรได้แทบทุกเรื่อง

สร้างคลังสำหรับอาชีพและความก้าวหน้าของคุณ

ลงมือปฎิบัติจริง

ให้พนักงานของท่านได้ปฏิบัติ จากระบบ หรือ Software จริงๆด้วยระบบ Cyber Range (Simulator) ทำให้พนักงานของท่านมีขีดความสามารถในเชิงปฏิบัติมากขึ้นด้วยระบบของเรา

Teaching

เรามีการเรียนการสอนที่คุณสามารถไลฟ์สดการสอนแบบออนไลน์ที่คุณสามารถทำได้ทันทีสะดวกต่อการใช้งาน

ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูผู้สอนที่กำลังไลฟ์สดได้ทันที และยังรองรับการดูผ่าน SmartPhone และ Tablet

สำหรับผู้สอน

สร้าง Course ได้ทุกรูปแบบ

เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ ให้ชีวิตคนอีกจำนวนมาก

ระบบจัดการไฟล์วิดีโอ

ที่สะดวกสะบายสามารถอัพโหลดได้เอง

รองรับทุกไฟล์เอกสาร

ให้ผู้เรียนสามารถเปิดไฟล์ออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้เอง

ระบบทำข้อสอบออนไลน์

ระบบทำข้อสอบออนไลน์ ที่ออกแบบได้ตามต้องการ

ระบบคิดคะแนนอัจฉริยะ

ระบบทำข้อสอบออนไลน์ที่สามารถวัดผลคะแนนได้ทันทีเมื่อทำเสร็จ

บันทึกสถิติรายบุคคล

เก็บสถิติการทำแบบทดสอบของผู้เรียนรายบุคคล

การเพิ่มแล็บ

เพิ่มแล็บ และจัดการผู้ที่จะเข้าร่วมทำแล็บของคุณ

การออกรายงานผล

สามารถออกใบรายงานผลสรุปให้ผู้เรียนได้

ออกใบรับรอง

จะออกใบรับรองผลได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียน เรียนจบคอร์สแล้ว

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบทำข้อสอบออรไลน์มีหลายประเภท ที่ออกแบบได้ตามต้องการ มีการกำหนดเริ่มจับเวลาโดยนักเรียนหรือครูผู้สอนได้
report

สามารถวัดผลได้จริง

ระบบการเรียนรู้ของ Upvel สามารถชี้วัดผลจากการเรียน ด้วยระบบวัดผลต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ และสามารถออกรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆ ต่อไปในอนาคต

Quiz & Assessment

เรามีระบบข้อสอบแบบเลือกคำตอบ ที่เป็นเครื่องมือวัดผลสำหรับการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน

รับรองผล (Certificate)

คุณจะได้รับใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรจาก Upvel เพื่อยืนยันว่าคุณเรียนจบคอร์สเราแล้ว โดยต้องผ่านแบบทดสอบตามเงื่อนไขของระบบ

ระบบ UPVel


ระบบ UpVel เป็น Platform ที่มาจากการสะสมความรู้ในธุรกิจฝึกอบรมมายาวนานกว่า 10ปี โดยเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจำลองทางไซเบอร์ (Cyber Simulation) โดยระบบ UpVel นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในวงกว้างด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในทุกๆ อุตสาหกรรม

วิดีโอแนะนำระบบ UPVel


เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Upvel ที่ครอบคลุมทุก Platform เรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา

Upvel Feature Compare


Feature Zoom & MS Team Facebook Close Group Upvel
Live & Chat
Offline Video & Content
Payment Gateway Only Credit Card
Sales Page & Marketing Tools
Student Tracking
Content Security
Assessment & Study Report
Partnership Model
Online Lab

Upvel Feature Compare


Feature Moodle Teachable Upvel
Offline Video & Content
Live & Chat
Payment Gateway Only Credit Card
Sales Page & Marketing Tools
Student Tracking
Content Security
Assessment & Study Report
Partnership Model
HR Feature

Our Customer


แนะนำคอร์สเพื่อรับค่าแนะนำ


เลือกคอรส์ต้องการ

เลือกคอร์สที่คุณต้องการแชร์ เพื่อรับค่าแนะนำ

แชร์ลิงก์คอร์ส

แชร์ลิงก์คอร์ส หรือหมายเลขผู้แนะนำ ของคุณให้ เพื่อน ผ่านช่องทางที่คุณสะดวก เช่น Facebook, LINE หรือช่องทางอื่นๆ เป็นต้น

เพื่อนมาซื้อคอร์สเรียน

ถ้าลิงค์คอร์สที่คุณแนะนำไปทำให้เพื่อน ของคุณเข้า มาซื้อคอร์สที่คุณแชร์ คุณก็จะได้ค่าแนะนำ

รอรับเปอร์เซ็นการขาย

เมื่อเพื่อนของคุณได้ชำระค่าคอร์สแล้วนั้น เท่ากับว่า คุณได้รับเปอร์เซ็นจากการขาย คอร์สนั้นตามที่ระบุไว้ ตามคอร์สนั้นๆ ทันที

เริ่มเรียนตอนนี้

คลิก